Konference NA VIDĚNOU

CALL FOR RESEARCH PROJECTS NA VIDĚNOU II.

konference o výzkumu a spolupráci na poli studia obrazu a vizuální kultury

Deadline: 31. 5. 2018

Kontaktní adresa: tereza@fresh-eye.cz

FB událost

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference Na viděnou, jenž navazuje na úspěšné mezioborové setkání uskutečněné v říjnu 2017 (nahlédněte do fotogalerie z konference a sledujte příspěvky ve video archivu).

Program si klade za cíl přivést dohromady odborníky a badatele z oblasti společenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe ke vzájemnému seznámení se s aktuálně rozvíjenými mezioborovými výzkumnými projekty, které se týkají studia obrazu a fenoménů historické i současné vizuální kultury.

Hledáme:

interdisciplinární výzkumné projekty k prezentaci v rozsahu 20 minut

a/ v kategorii profesionálního výzkumu (instituce, jednotlivci i výzkumné týmy)

b/ v kategorii doktorských a magisterských výzkumů

Požadujeme:

zaslání stručné anotace výzkumného projektu v rozsahu max. 200 slov

( + uvedení názvu projektu, instituce, badatelského týmu a kontaktní osoby)

Konference se uskuteční 17. 10. 2018 v odpoledních a večerních hodinách v kině Ponrepo v Praze.

Autoři anotací budou o účasti na programu informováni do konce června 2018.

Program konference, na níž zavítá teoretik obrazu a ředitel Center for Visual Studies v Záhřebu Krešimir Purgar, bude oficiálně zveřejněn v září 2018.

V případě dotazů se obracejte na:

koordinátorku konference Terezu Soldátovou

tereza@fresh-eye.cz 778 164 506

dramaturgyni platformy Fresh Eye Andreu Průchovou

andrea@fresh-eye.cz 737 804 449

 

KONFERENCE NA VIDĚNOU I. 2017

Nahlédněte do fotogalerie z konference a sledujte příspěvky ve video archivu.

Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye zve širokou veřejnost, zástupce vědeckých a vzdělávacích institucí, neziskových organizací a studenty napříč obory k účasti na otevřeném setkání, které zmapuje a prodiskutuje stav oblasti studia vizuální kultury v České republice, nabídne možnost seznámit se s oborovými knižními tituly a načerpat inspiraci ze zahraničí.

Kdy: 19. 10. 2017 14.00 – 20.00

Kde: Kampus Hybernská 4, Praha 1

Vstup zdarma – požadovaná registrace přes systém GoOut

Plakát ke stažení FB událost

Program ke stažení

PROGRAM:

14.00 – 14.10 Úvodní slovo

14.10 – 15.45 Současné výzkumné projekty  

Sudek Project (Hana Buddeus & Katarína Mašterová, Ústav dějin umění AV ČR)

Laterna magika* Příběhy minulosti, vize budoucnosti (Andrea Průchová, NFA/FF UK/ČVUT/CESNET)

HistoryLab (Čeněk Pýcha & Jiří Maha, Ústav pro studium totalitních režimů)

15.45 – 16.00 Coffee break / knižní pult ArtMap a VVP AVU

16.00 – 17.15 Kulatý stůl o stavu výuky vizuální kultury na českých vysokých školách

Martin Foret (FF UPOL) – Ladislav Kesner (FF MUNI) – Filip Láb (FSV UK) – Kateřina Svatoňová (FF UK) – Eva Šlesingerová (FSS MUNI) – Jaroslav Vančát (FHS UK) – moderace Andrea Průchová (Fresh Eye)

17.15 – 18.00 Otevřené diskuzní fórum

18.00 – 18.30 Coffee break / knižní pult ArtMap a VVP AVU

18.30 – 20.00 Marquard Smith Don’t reinvent the wheel: What is to be done?

(přednáška a diskuze s šéfredaktorem Journal of Visual Culture)

20.00 – 22.00 Neoficiální program

Po celou dobu konference mají účastníci možnost zakoupit si oborové tituly u knižních pultů knihkupectví ArtMap a Vědecko-výzkumného pracoviště AVU.

Konferenci podpořili: Státní fond kultury ČR a Ministerstvo kultury ČR

Mediální partneři: ArtMap, GoOut, Jlbjt, A2, 25fps, Film a doba, Iluminace, Mediální studiaUkáčko.cz, informuji.cz